Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 95 
im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Warszawie
     ZEBRANIA RODZICÓW
w roku szkolnym 2016/2017
/zebrania rozpoczynają się o godzinie 1800/

  • 6 września 2016 r. - zebranie /sprawy organizacyjne/
  • 4 października 2016 r. r. - zebranie 
  • 8 listopada 2016 r. r. - zebranie
  • 6 grudnia 2016 r.  - zebranie /informacje o zagożeniach ocenami niedostatecznymi i obniżoną oceną zachowania/
  • 3 stycznia 2017 r.  - zebranie /propozycje ocen semestralnych/
  • 7 lutego 2017 r.  - zebranie 
  • 21 marca 2017 r.  - zebranie 
  • 16 maja 2017 r.  - zebranie /informacje o zagożeniach ocenami niedostatecznymi i obniżoną oceną zachowania/
  • 13 czerwca 2017 r.  - zebranie /propozycje ocen rocznych/