Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 95 
im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Warszawie


     
KOŁO KRAJOZNAWCZO - TURYSTYCZNE

Koło krajoznawczo turystyczne działa w naszym gimnazjum od początku jego istnienia. Organizowane są wycieczki piesze po okolicach Warszawy. Niektóre z nich są już imprezami cyklicznymi, na które zapraszamy inne szkoły i kluby. Uczestniczymy również co roku w Zlocie Młodzieży w Palmirach. Na szlakach młodzież zdobywa odznaki turystyki kwalifikowanej: Odznakę Turystyki Pieszej, Odznakę Turysty Przyrodnika. Osoby zainteresowane mogą wstąpić do Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego, z którym koło często współpracuje. Opiekunem koła jest nauczycielka geografii pani Agnieszka Furmankiewicz.