Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 95 
im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Warszawie
   „Powodzenie moje zawdzięczam w 1 procencie talentowi, w 9 procentach szczęściu, a w 90 procentach pracy” mawiał Ignacy Jan Paderewski (1860 – 1941), patron naszej szkoły.
Wyznanie to nabiera specjalnego znaczenia, gdy dowiemy się, jak wiele w życiu osiągnął. Paderewski był cenionym w świecie wirtuozem fortepianu i kompozytorem oraz wielkim politykiem i mężem stanu.
Muzyki uczył się od dziecka, ale długo przygotowywał się do pierwszego publicznego występu. Jako pianista zadebiutował dopiero w wieku 27 lat i od razu zyskał ogromną sławę. Koncertował na wszystkich kontynentach, dzięki czemu stał się człowiekiem zamożnym. Znaczną część dochodów przeznaczał na cele charytatywne.
Artysta szybko stał się dyplomatą. “Uwielbiam muzykę, ale jeszcze bardziej kocham ojczyznę” – głosił. Podczas koncertów spotykał się z wieloma światowej klasy politykami, wykorzystał swoje umiejętności dyplomatyczne do walki o wolność Polski, która w tym czasie nie istniała na mapie Europy. Przy każdej nadarzającej się okazji nalegał, by wielcy tego świata zwrócili uwagę na trudną sytuację jego ojczyzny w czasach zaborów.
Zasługi miał ogromne. Dzięki koncertom, jakie dawał w Białym Domu, poznał prezydenta USA Woodrowa Wilsona. Wirtuoz przekonał go, by Stany Zjednoczone opowiedziały się za koniecznością utworzenia niepodległego państwa polskiego po zakończeniu I wojny światowej.
Wkład Paderewskiego w tworzenie państwa został doceniony w kraju. Po uzyskaniu niepodległości objął funkcję premiera i ministra spraw zagranicznych.
Po odejściu z polityki, poświęcił się całkowicie muzyce. Stał się wielkim filantropem wspierającym artystów. Był szanowany na całym świecie, otrzymał wiele tytułów i odznaczeń. Sir Ignacy Jan Paderewski przez całe życie kierował się maksymą, że „Dobre i trwałe wyniki osiągnąć można jedynie drogą krótkich, lecz ciągłych, codziennych wysiłków. Jednorazowy wysiłek jest kompletnie jałowy. Prawdziwą umiejętność zarówno w nauce i w sztuce, jak i w każdych innych zajęciach, zdobyć można tylko codzienną pracą i codziennym wysiłkiem. I to jest bezwzględnie pewne”.

Chcemy,  żeby  był  dla  nas  wzorem.