Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 95 
im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Warszawie
  
  
  
      dyrektor:            
         mgr Elżbieta Skwirowska         
  
  
      wicedyrektorzy:            
         mgr Małgorzata Dudek - Niczyporuk         
         mgr Elżbieta Sztuka