Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 95 
im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Warszawie
  

Szkoła posiada bardzo dobrą, nowoczesną bazę dydaktyczną, wiele świetnie wyposażonych pracowni (2 pracownie komputerowe, multimedialną pracownię biologiczną, pracownię fizyczną, chemiczną), bibliotekę z bogatym księgozbiorem, czytelnię, 2 sale gimnastyczne, siłownię. Umożliwia to uczniom zdobywanie wiedzy z wielu dziedzin nauki, co przynosi nam liczne sukcesy grupowe i indywidualne. 

Nasi uczniowie startują w wielu konkursach przedmiotowych, w konkursach kuratoryjnych mamy ponad 30 finalistów i ponad 20 laureatów w dziedzinie matematyki, fizyki, chemii, biologii, informatyki, historii, geografii, języka polskiego oraz języka angielskiego.
Również w zawodach sportowych uczniowie nasi zajmują czołowe miejsca indywidualne w rozgrywkach krajowych i międzynarodowych. Duże osiągnięcia notujemy także na szczeblu krajowym w grach zespołowych (siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna).
Jesteśmy nowoczesną szkołą z tradycjami.
Od początku istnienia wielką wagę przykładamy do tworzenia silnych związków szkoły ze środowiskiem lokalnym organizując imprezy społeczno-kulturalne, takie jak: „Sąsiedzi Rzeczypospolitej”, „Bałtyk – morzem wewnętrznym Europy”, „Euroregion Karpaty”, „Śladami Paderewskiego”. Uczymy również naszych uczniów troski o innych, w szkole prężnie działa wolontariat, organizowane są kiermasze i festyny, których celem jest zebranie środków na pomoc dla potrzebujących, współpracujemy z Dzielnicowym Klubem Seniora, Domem Dziecka, Schroniskiem dla zwierząt na Paluchu. Nasi wolontariusze corocznie z sukcesem biorą udział w prestiżowym konkursie „Ośmiu Wspaniałych” Charakterystyczne dla naszej szkoły jest podejmowanie działań rozwijających artystyczne uzdolnienia uczniów. Organizowane są liczne konkursy plastyczne, literackie, występy estradowe, formy teatralne, zajęcia muzyczne. Dbamy też o kształtowanie tradycji szkolnej, nadając uroczystą oprawę wszystkim ważnym momentom w szkolnym kalendarzu (ślubowanie pierwszoklasistów, Święto Niepodległości, bal gimnazjalny, Święto Szkoły, pożegnanie Absolwentów).